Egyéni felelősségvállaló nyilatkozat

Az alábbi egyéni felelősségvállaló nyilatkozatot teszem saját nevemben és az általam kísért kiskorú vendég(ek) nevében.

1. Cyberjump Győr ÁSZF elfogadása

Kijelentem, hogy a Cyberjump Győr Trambulin parkot üzemeltető Elevenpark Kft (Székhely: 2085. Pilisvörösvár, Szent Erzsébet utca 45. Cégjegyzékszám:13 09 130348) Általános Szerződési Feltételeit tanulmányoztam, azt elfogadom.

2. Cyberjump Győr házirend betartása

Kijelentem, hogy tanulmányoztam és elfogadom a Cyberjump Győr Trambulin park házirendjét. Vállalom, hogy a Cyberjump Győr Trambulin parkot csak a házirenddel összhangban, továbbá – a saját fizikai és mentális képességeimre figyelemmel – rendeltetésszerűen használom.

3. Stabil testi és lelki állapot

Vállalom, hogy a Cyberjump Győr Trambulin parkba csak akkor lépek be, amennyiben nem állok alkohol, gyógyszer, drog vagy más tudatmódosító szer hatása alatt, és nem szenvedek olyan betegségben, amely a pályák rendeltetésszerű igénybevételében akadályozna vagy amellyel magamnak, másoknak vagy a Cyberjump Győr Trambulin parknak aránytalan veszélyt okoznék.
Vállalom továbbá, hogy a Cyberjump Győr Trambulin parkba csak akkor lépek be, amennyiben a park felelősségteljes igénybevételéhez szükséges fizikai és mentális adottságokkal, különösen megfelelő fegyelemmel, önértékeléssel, kockázat felmérési képességgel rendelkezem.

4. További használati utasítások a helyszínen

Tudomásul veszem, hogy az egyes játékoknak, berendezésekre vonatkozó külön használati utasítások is lehetnek a helyszínen, melyeket keresni fogok és betartok.

5. Veszélyek tudomásul vétele, használat saját felelősségre, kárviselés

Tudomással bírok arról, hogy a Cyberjump Győr Trambulin park önmagában is balesetveszélyes. Ez fokozottan igaz, amennyiben a saját fizikai és mentális képességeimet túlbecsülve és ezáltal nem rendeltetésszerűen használom azt.
Vállalom, hogy az aránytalan veszélyeket kerülöm.
Vállalom, hogy a harmadik személyeket aránytalanul veszélyeztető magatartást jelentem. Elfogadom, hogy a játékokat, berendezéseket saját felelősségemre használom.
Megértettem és elfogadom, hogy a Cyberjump Győr Trambulin park üzemeltetőjének kárfelelőssége csak akkor áll fent, ha a játékok, berendezések állapota nem felel meg a biztonságos, rendeltetésszerű használatra alkalmas állapot előírásainak. Az általam okozott károkat jelentem, megtérítem.

6. Kísérői felelősség-vállalás

Elfogadom, hogy amennyiben kiskorút viszek magammal a Cyberjump Győr Trambulin parkba, mint nagykorú kísérő felelek e személyekért.

7. Utasítások követése

Vállalom, hogy az Cyberjump Győr Trambulin csapatának – akár írásbeli, akár szóbeli – utasításait minden esetben követni fogom. Elfogadom, hogy a házirend megsértése vagy valamely utasítás megtagadása esetén – díj-visszatérítési és egyéb igény nélkül – felszólíthatnak a Cyberjump Győr Trambulin park elhagyására.

8. Kárigények intézése

Megértettem és elfogadom, hogy felelősségbiztosítás-technikai okokból esetleges kárigényemet haladéktalanul a helyszínen baleseti jegyzőkönyv felvétele mellett jeleznem kell, másrészt esetleges kárigényemet 6 (hat) hónapon belül írásban meg kell határoznom és számszerűsítenem kell.

9. Nyilatkozatok kísért és harmadik személyek nevében

Megértettem, hogy amennyiben kiskorúakat szeretnék magammal vinni a Cyberjump Győr Trambulin parkba, azt csak akkor tehetem meg, amennyiben jogosult vagyok nevükben regisztrálni (beleértve a fentieket vállalását). Amennyiben ehhez szülői hozzájárulás vagy meghatalmazás szükséges, úgy azt – saját érdekemben – előzetesen beszerzem. Így a fenti kötelezettségeket az általam felügyelt kiskorú személyek nevében is vállalom.
Vállalom, hogy a vásárolt jegyeket csak annak adom át, akit tájékoztattam arról, hogy a belépéshez regisztráció szükséges, ideértve saját nevében és kísért kiskorú vendég nevében tett felelősségvállaló nyilatkozatok megtételét. Regisztráció nélkül a Cyberjump Győr Trambulin parkban nem lehet játszani.

Győr, 2020. június 1.

Letölthető – Nyomtatható verzió