HÁZIREND

1. Általános információk

A Cyberjump Győr Trambulin parkot a Elevenpark Kft  üzemelteti.
A Cyberjump Győr Trambulinpark a rendeltetésének és jelen Házirendnek megfelelően használható. Bármilyen kérdése merülne fel, kérjük, forduljon a Cyberjump Győr Trambulin park csapatának tagjához. A Cyberjump Győr Trambulin park területén belül semmiféle kereskedelmi tevékenység nem megengedett, beleértve a promóciós, értékesítési tevékenységet és a kereskedelmi célú felvételkészítést.

2. A Cyberjump Győr Trambulin parkba történő belépés

A belépésnek a következő feltételei vannak:

 1. Érvényes belépőjegy (kivételek adott esetben előfordulhatnak);
 2. Regisztráció, beleértve különböző nyilatkozattételeket;
 3. Stabil fizikai és mentális állapot (lásd alább);
 4. Legalább 4 éves életkor;
 5. Gyermekek védelme érdekében ajánlott, hogy minden 10 éven aluli gyermek felnőtt kíséretében tartózkodjon a trambulin park területén;
 6. Biztonsági okokból 110 kg feletti testsúly esetén a használat nem megengedett;
 7. 4-5 éves korú gyerekek esetében: Nagykorú kísérő (legalább 1 fő), aki kísérésre jogosult és a kiskorúak nevében aláírta az egyéni felelősségvállaló nyilatkozatot. A nagykorú számára is kötelező jegyet vásárolni;
 8. Ninja Warrior pálya biztonsági előírások:
 • a pályát csak 150 cm-nél magasabb vendégeink használhatják,
 • tériszonyos vendégeinknek nem ajánlott,
 • vendégeink tudomásul veszik, hogy a pálya használata komolyan megviselheti a karokat, kezeket és a felsőtestet,
 • a pályán egyszerre csak egy ember tartózkodhat,
 • a Ninja Warrior pályán is kötelező a speciális zokni használata,
 • a pályán található tartószerkezetekre felmászni szigorúan tilos.

A Cyberjump Győr Trambulin park teljes területére tilos étel és ital behozatala, annak a park területén történő fogyasztása, valamint az egész park területén szigorúan tilos a dohányzás.
A Cyberjump Győr Trambulin parkba tilos nagyméretű táskát behozni. A tároló-szekrények elérhetőek a bejáratnál (kizárólag általános jellegű, személyes tárgyak elhelyezésére használható, nem szolgál értékes tárgyak tárolására).

Nem megengedett a Cyberjump Győr Trambulin parkba belépni alkohol, gyógyszer, drog vagy más tudatmódosító szer hatása alatt vagy olyan betegségben szenvedés esetén, amely a Cyberjump Győr Trambulin park rendeltetésszerű igénybevételében akadályozhat, vagy amely a betegségben szenvedő önmagának, harmadik személynek vagy a Cyberjump Győr Trambulin parknak aránytalan veszélyt okozhat. A látogatónak rendelkeznie kell a Cyberjump Győr Trambulin park felelősségteljes igénybevételéhez szükséges fizikai és mentális adottságokkal, különösen megfelelő fegyelemmel, önértékeléssel és kockázat-felmérési képességgel.

3/a. Az ugrálók használata

Ugrálás előtt tekintse meg a biztonsági videofilmet.
Terhesség esetén az ugrálás nem megengedett.
Az ugrálókba tilos cipővel belépni. Kizárólag speciális zokni használatával megengedett az ugrálás, melyek a bejáratnál kaphatóak. Sportos öltözék viselete szükséges, melybe nem tartozik bele a szemüveg, a nyitott cipzár, laza öltözék, szalagok, zsinórok, kalap, sapka vagy egyéb fejfedő hordása. A hosszú hajat összekötve kell hordani. Kérdések esetén kérjük, forduljon a Cyberjump Győr Trambulin park csapatának tagjához.
Az ugrálás során a megengedett ruhákon kívül tilos más tárgy viselete (kulcsok, nyakláncok, egyéb kiegészítők, óra, stb.)
Mobiltelefont, fényképezőt vagy kamerát mindenki csak saját felelősségére vihet fel az eszközökre. Azokért felelősséget nem tudunk vállalni. Amennyiben a fent említett eszközök miatt valaki sérülést szenved, vagy másnak sérülést okoz, ezért az üzemeltető felelősséget nem tud vállalni.

Egyszerű trambulinokkal kezdjen, melegítsen be.
A trambulinokat mindvégig felelősen használja. Bármilyen aránytalan veszély kerülendő. Győződjön meg koncentráltságáról az ugrás teljes ideje alatt.
Folyamatosan figyeljen a társugrókra.
Mások zaklatása azonnali kizáráshoz vezet.
Tilos szaltóugrások és egyéb veszélyes trükkök végrehajtása.
Tilos a lökdösődés.
Tilos a szinkronugrás.
Tilos a katapultálás.

A szivacsmedencébe történő ugrás során lehetőleg teljes testfelülettel leérkezve ugorjon. A fejjel vagy lábbal előre történő ugrás komoly sérüléseket okozhat.
Tilos a biztonsági korlátokon, hálókon, játékokon és egyéb berendezéseken fel-, illetve átmászni. A plafonról lelógó csövek, tartószerkezetek, lámpák nem a játék részei, azokhoz nyúlni tilos.
Tilos a keresztbe-ugrás. Minden esetben a pálya közepére ugorjon. A pálya szélére vagy két pálya közé történő ugrás komoly sérüléseket okozhat.
Figyeljen arra, hogy a nyelve a fogai mögött marad. A rágózás nem megengedett.
A pihenés érdekében hagyja el az ugrálásra kijelölt helyet. Az ugrások befejeztével hagyja el a területet.
További utasítások találhatók az egyes játékoknál.
Az ugrálásra kijelölt helyből való „leugrás” nem megengedett.

3/b. A trambulin board használata

 • Elérhető a recepción bérleti díj ellenében
 • 8 éves kor felett, saját felelősségre használható
 • Animátori felügyelettel használható

4. Utasítások követése

A Cyberjump Győr Trambulin park csapatának bármely tagja által adott utasítás minden körülmények között betartandó. Az utasítások be nem tartása esetén a Cyberjump Győr Trambulin parkból – díj-visszatérítési és egyéb igény nélkül – felszólíthatják a park elhagyására.

5. Kockázati figyelmeztetés, felelősség

A Cyberjump Győr Trambulin park használata önmagában is balesetveszélyes. Ez fokozottan igaz abban az esetben, ha a parkot a saját fizikai és mentális képességeiket túlbecsülve, ezáltal nem rendeltetésszerűen veszik igénybe a vendégek.

A Cyberjump Győr Trambulin parkban nincsen egészségügyi szakember szolgálatban.
A játékokat, berendezéseket saját felelősségére használja. A Cyberjump Győr Trambulin park üzemeltetőjének kárfelelőssége csak akkor állhat fent, ha a játékok, berendezések állapota nem felel meg a biztonságos, rendeltetésszerű használatra alkalmas állapot előírásainak. Az üzemeltető különösen nem felel más vendég magatartásáért.

Mások aránytalanul veszélyeztető magatartását jelenteni kell.
A vendég által okozott kárt köteles a vendég jelenteni, azt megtéríteni.
A nagykorú kísérők teljes körűen, minden tekintetben felelnek a az általuk felügyelt kiskorú vendégért.

6. Kárigények intézése

Felelősségbiztosítás-technikai okokból esetleges kárigényt egyrészt azonnal a helyszínen be kell jelenteni, baleseti jegyzőkönyv – a személyzettel együtt való – felvétele mellett; másrészt a kárigényt 6 hónapon belül írásban nevesíteni és számszerűsíteni kell.

7. Kamerák használata, fénykép és videó felvétel készítése

Vendég a Cyberjump Győr Trambulin parkba történő belépéssel, mint ráutaló magatartással is elfogadja, hogy üzemeltető a Cyberjump Győr Trambulin park területén csoportos, tömegfelvételnek minősülő fotókat, csoportos vagy pásztázó jellegű videókat készít, és azokat online (honlap, Facebook, Instagram, Youtube, Google+) felületein felhasználja, valamint azt is, hogy a Cyberjump Győr Trambulin park területe kamerás megfigyelés alatt áll. Erre a Cyberjump Győr Trambulin parkba történő belépéskor külön felhívja a figyelmet.

8. Cyberjump Győr Trambulin park elhagyása

A Cyberjump Győr Trambulin park elhagyásakor a belépőjegy érvényét veszíti (kivételek adott esetben előfordulhatnak).

Győr, 2020.június 1.