Adatkezelési Tájékoztató

   

  A jelen adatkezelési tájékoztató a Elevenpark Kft („Adatkezelő”) által üzemeltetett Cyberjump Győr Trambulin park használata, valamint a tájékozódásra, foglalásra és belépőjegy vásárlásához használható online felület (www.gyor.cyberjump.hu) látogatóként vagy regisztrált felhasználóként történő használata („Érintett”) esetén irányadó adatvédelmi rendelkezéseket tartalmazza.

  Adatkezelő az Érintett személyes adatait a jelen adatkezelési tájékoztató alapján, az Általános Adatvédelmi Rendelet („GDPR”), valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Infótörvény”) rendelkezéseivel összhangban kezeli.

  1. AZ ADATKEZELŐ

  Név: Elevenpark Kft.
  Székhely: 2085 Pilisvörösvár, Szent Erzsébet u. 45.
  Cégjegyzéket vezető bíróság:
  Cégjegyzékszám: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága
  Cg. 13 09 130348
  Az adatkezelés helyszíne: 9027 Győr, Nagysándor József u. 31.
  A tényleges adatkezelés webhelye: www.gyor.cyberjump.hu („weboldal”)
  E-mail elérhetősége: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

  2. AZ ADATKEZELÉS SORÁN KÖVETETT ELVEK ÉS CÉLOK

  Adatkezelő csak olyan személyes adatot kezel, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, és a cél eléréséhez alkalmas, ezzel összefüggésben Adatkezelő védi az Érintett személyes adatait.
  Az adatkezelés célja, hogy Adatkezelő megismerje a Cyberjump Győr trambulin park látogatóinak igényeit, és hasznosabb, még inkább személyre szabott tartalmat és szolgáltatást, továbbá online-jegyvásárlás esetén megfelelő biztonságot nyújthasson. Adatkezelő a megjelölt céloktól eltérő célra az adatokat nem használja fel.

  3. ADATKEZELÉSSEL KAPCSOLATOS TEVÉKENYSÉGEK

  Adatkezelő az alábbi sütik használata, regisztráció, jegyvásárlás, számlázás, hírlevél küldési tevékenysége során és a kamerák használata, fényképek és felvételek készítése közben az alábbi adatkezelési folyamatokat végzi:

  3.1 Sütik (cookies) használata

  Adatkezelő a www.gyor.cyberjump.hu weboldalon sütiket használ. A sütik (cookies) információkat tartalmazó kisméretű fájlok, amelyeket az internetböngészője a számítógépének merevlemezén tárol. A sütik lehetővé teszik a webalkalmazás számára, hogy az Ön preferenciáira vonatkozó információk összegyűjtése és tárolása révén az igényeihez igazíthassa működését, illetve ahhoz, hogy kiderüljön Ön mit szeret és mit nem.
  A sütikre vonatkozó külön szabályzat itt érhető el.

  Adatkezelés célja: Adatkezelő szolgáltatásai minőségének javítása érdekében; a weboldalon található tartalom fejlesztése a látogatók által támasztott igényeknek megfelelően
  Adatkezelés jogalapja: A sütik használatára vonatkozóan adott kifejezett hozzájárulás.
  Adatkezelés időtartama: A sütik Érintett által történő törléséig
  Adatok törlése, módosítása: A legtöbb böngésző segítségével megtekintheti, hogy milyen sütik aktívak a számítógépén és törölheti azokat, továbbá az adott, vagy valamennyi weboldal sütijeit letilthatja. Lehetősége van arra, hogy böngészőjét úgy állítsa be, hogy az utasítsa el a sütiket vagy figyelmeztesse Önt, ha eszközére sütiket küldenek.

  3.2. Regisztráció

  Az érintettek köre („Vendég” vagy „Érintett”): felnőttek, valamint kiskorúak, amennyiben a felnőtt Vendég a regisztráció során a kiskorú személy adatait is megadja. (A kiskorúak védelme érdekében csak 18. életévüket betöltött nagykorú személyek regisztrálhatnak.)

  Az érintett Vendég a regisztráció során saját jelszót hoz létre a weboldalon történő bejelentkezéshez. Vendég felel azért, hogy a jelszót bizalmasan kezelje. A jelszó harmadik személlyel történő megosztása tilos, az Adatkezelő nem vállal felelősséget a jelszó Vendég általi helytelen kezeléséért.

  Kezelt személyes adatok:18. életévét betöltött személy esetében:
  vezeték- és keresztnév, email cím, jelszó, születési idő (év, hónap, nap); Kiskorú 18. életévet be nem töltött személy esetén:
  vezeték- és keresztnév, születési idő (év, hónap, nap)
  Adatkezelés célja: Kapcsolattartás, Adatkezelő tevékenységéhez kapcsolódó tájékoztatás, Trambulinparkba történő belépés; ÁSZF, Adatkezelési szabályzat elfogadása, Egyéni és csoportos felelősségvállaló nyilatkozat, Cyberjump Győr szolgáltatásainak megismerése, tájékozódás, egyszerűsített időpontfoglalás céljából
  Adatkezelés jogalapja: Az érintett önkéntes hozzájárulása
  Adatkezelés időtartama: Hozzájárulás visszavonásáig, de legkésőbb az adatkezelési cél megvalósulásához szükséges ideig
  Adatok törlése, módosítása: Az érintett tájékoztatást kérhet a kezelt adatokról, kérheti azok helyesbítését. Az érintett bármikor kérheti adatai törlését.

  3.3 Szolgáltatás igénybe vétele: időpontfoglalás, jegyvásárlás

  Érintett regisztrációt követően a weboldal jegyvásárló felületére történő belépés után online is vásárolhat jegyet, valamint kezelheti az időpontfoglalásait. Erről tovább tudnivalókat ld. a GY.I.K.-ban és az Általános Szerződési Feltételekben (IV. B. fejezet). Jegyvásárlás során az alábbi adatkezelés történik:

  Kezelt személyes adatok: Vezeték- és keresztnév, ország, telefonszám, e-mail
  Adatkezelés célja: Időpontfoglalás szolgáltatás biztosítása; Számlaadási kötelezettségnek való megfeleltetés; az Érintettel kötött szerződésből eredő jogok és kötelezettségek érvényesítése érdekében
  Adatkezelés jogalapja: Jogos érdek, Adójogi szabályok szerinti kötelező adatkezelés (kötelező jogszabályi rendelkezés)
  Adatkezelés időtartama: Adójogszabályok szerinti megőrzési kötelezettség: 10 adóév; Adatkezelési cél megvalósulásához szükséges időtartam
  Adatok törlése, módosítása: Érintett tájékoztatást kérhet a kezelt adatokról, kérheti azok helyesbítését.

  A SimplePay fizetőoldal adattartalmáról (a megadott bankkártya adatokról) az Adatkezelő nem szerezhet tudomást, mivel a fizetőoldal az Adatkezelőtől független, védett internetes oldal.

  3.4. Számlázás

  A foglalás visszaigazolását követően Adatkezelő jogosult az Érintett által indított jegyvásárlás ellenértékét számlázni. Ehhez a következő adatokra van szükség:

  Kezelt személyes adatok: vezeték- és keresztnév, e-mail, telefonszám, számlázási cím (lakhely)
  Adatkezelés célja: Számlaadási kötelezettségnek megfelelés; az Érintettek részére online bankkártyás vásárlás esetén ügyfélszolgálati segítségnyújtás, a tranzakciók visszaigazolása és a felhasználók védelme érdekében végzett fraud-monitoring
  Adatkezelés jogalapja: Adójogi szabályok szerinti kötelező adatkezelés (jogszabályi rendelkezés); Adatkezelő jogos érdeke
  Adatkezelés időtartama: Adójogszabályok szerinti megőrzési kötelezettség: 10 adóév
  Adatok törlése, módosítása: Az érintett tájékoztatást kérhet a kezelt adatokról, kérheti azok helyesbítését.

  3.5 Hírlevél küldése

  A regisztráció során Vendég engedélyezheti Adatkezelő számára hírlevél e-mailen történő küldését Adatkezelő tevékenységéhez kapcsolódóan (promóciós e-mailek, értesítések, ajánlatok, hűségprogramok, akciók, reklámok, emlékeztetők).

  A feliratkozással az Érintett beleegyezik az itt megadott személyes adatainak hírlevél küldés céljára történő kezeléséhez és elfogadja a Adatkezelő adatkezelési tájékoztatóját.

  Kezelt személyes adatok: Vezeték- és keresztnév, email cím

  Adatkezelés célja (1) : Kapcsolattartás ügyfelekkel, megrendelt termékkel, rendezvénnyel kapcsolatos tájékoztatás, értesítés esetleges változások esetén, tájékoztatás küldése
  Adatkezelés jogalapja: Adatkezelő jogos érdeke (szolgáltatás szerződésszerű teljesítésének biztosítása)
  Adatkezelés időtartama: Adatkezeléshez adott hozzájárulás visszavonásáig, regisztráció törléséig.

  Adatkezelés célja (2): Hírlevél feliratkozóknak az Adatkezelő tevékenységéről, rendezvényeiről, szolgáltatásairól, számos programról, hírről tájékoztatás, emlékeztetők vagy információk küldése meghatározott rendezvényről vagy az abban bekövetkezett esetleges változásokról.
  Adatkezelés jogalapja: Az Érintett önkéntes hozzájárulása
  Adatkezelés időtartama: Hírlevél küldéséhez adott hozzájárulás visszavonásáig, de legkésőbb az adatkezelési cél megvalósulásához szükséges ideigKezelt személyes adatok: vezeték- és keresztnév, email cím, születési idő (év, hónap, nap)

  Adatkezelés célja (3): Törzsvásárlói tagsággal (Funandmore.club) kapcsolatos szolgáltatás nyújtása, Érintett tájékoztatása Adatkezelő tevékenységéről, rendezvényeiről, szolgáltatásairól, számos programról, hírről, emlékeztetők vagy információk küldése meghatározott rendezvényről, születésnapi kedvezmény nyújtása
  Adatkezelés jogalapja: Funandmore.club törzsvásárlói tagságra vonatkozó jogviszony
  Adatkezelés időtartama:Tagság megszűnéséig vagy a hírlevél küldéséhez való hozzájárulás visszavonásáig, de legkésőbb az adatkezelési cél megvalósulásához szükséges ideig

  3.6 Kamerák használata, fénykép és videó felvétel készítése

  Adatkezelő a Cyberjump Győr Trambulin parkban videókamerákat üzemeltet. A kamerás megfigyelőrendszerre vonatkozó külön tájékoztató itt érhető el, valamint tartalma kifüggesztve megtalálható a Cyberjump Győr Trambulin park bejáratánál. A kamerás adatkezelés az alábbiak szerint történik:

  Kezelt személyes adatok: Az Érintett képmása
  Adatkezelés célja:

  1. Érintett életének és testi épségének, egészségének megóvása, biztonsági előírások helyes betartásának ellenőrzése;
  2. a Cyberjump Győr Trambulin park berendezései és kereskedelmi egységei, a Vendégek, Érintettek és az Adatkezelő munkavállalóinak személyes vagyontárgyai tekintetében szükséges vagyonvédelem (lopás- és betörésvédelem), mint a jogsértések észlelése, megelőzése, a gyanúsított tettenérése, illetve mindezek bizonyítása mind hatósági, mind bírósági szervek előtt;
  3. a Cyberjump Győr Trambulin park működésének bemutatása és népszerűsítése érdekében, Facebook, instagram, youtube, és google+ felületeken történő felhasználással

  Adatkezelés jogalapja: Szerződés (lásd Általános Szerződési Feltételek VIII. 3. pont)

  A Cyberjump Győr Trambulin park területére történő belépés (Érintett /Vendég ráutaló magatartásával) a kamerák jogszerű használatának Érintett/Vendég általi egyértelmű és határozott tudomásulvételét jelenti
  Adatkezelés időtartama:  Az adatkezelési cél megvalósulásához szükséges ideig
  Adatok törlése, módosítása: E felvételek a Ptk. 2:48. § értelmében vett nyilvános eseményen készített olyan felvételek („tömegfelvétel”), amelyeknél nincs szükség az Érintett további hozzájárulására a felvétel elkészítéséhez és a jelen pontban foglaltak szerinti felhasználásához. Amennyiben a felvételek felhasználása vagy továbbítása esetlegesen közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás illetve tudományos kutatás céljára történik, úgy Érintett/Vendég a 16. fejezetben foglaltak szerint tiltakozhat e felhasználás ellen

  4. ADATOK FELDOLGOZÁSA ÉS TOVÁBBÍTÁSA

  Adatkezelő az Érintettől megszerzett személyes adatokat csak meghatározott, jogszabályban rögzített adatfeldolgozó számára adhatja át.
  Adatkezelő vállalja, hogy Érintett számára bármilyen további szolgáltatást csak a regisztrált Vendég kérésére, illetve előzetes hozzájárulásával küld meg és minden esetben biztosítja az e szolgáltatások megszüntetésének lehetőségét.

  Adatkezelő jogszabályi kötelezettsége teljesítése érdekében az alábbi címzetteknek továbbítja az adatokat:

  Címzett neve: OTP Mobil Kft.
  Címzett elérhetősége: 1093 Budapest, Közraktár u. 30-32.
  Címzett tájékoztatója: http://simplepay.hu/vasarloknak/ és

  Adatkezelés célja: Bankkártyás jegyvásárlás lebonyolítása; Számlaadási kötelezettségnek megfelelés
  Adatkezelés jogalapja: Adójogi szabályok szerinti kötelező adatkezelés (jogszabályi rendelkezés)
  Adatkezelés időtartama: Adójogszabályok szerinti megőrzési kötelezettség: 10 adóév
  Adatok törlése, módosítása: Az Érintett tájékoztatást kérhet a kezelt adatokról, kérheti azok helyesbítését.

  Címzett neve: Kulcs-Soft Nyrt.
  Címzett elérhetősége: http://www.kulcs-soft.hu/
  Adatkezelés célja: Számlaadási kötelezettségnek való megfelelés
  Adatkezelés jogalapja: Adójogi szabályok szerinti kötelező adatkezelés (jogszabályi rendelkezés)
  Adatkezelés időtartama: Adójogszabályok szerinti megőrzési kötelezettség: 10 adóév
  Adatok törlése, módosítása: Az Érintett tájékoztatást kérhet a kezelt adatokról, kérheti azok helyesbítését, illetve törlését.


  5. AZ ADATOK TÁROLÁSA ÉS MEGISMERÉSE

  Az adatokat Adatkezelő saját szerverén és számítógépein, papír alapon és digitális formában, vagy az ezzel megbízott harmadik fél székhelyén található számítógépes rendszerekben tárolja.
  A kezelt adatokhoz az Adatkezelő munkavállalói közül csak a kezelt Adatokhoz kapcsolódó szolgáltatások teljesítésében résztvevő, erre feljogosított munkavállalók férhetnek hozzá.

  Az Adatok biztonsága érdekében az Adatkezelő legalább a szakmában szokásos védelmi rendszert alkalmazza, és gondoskodik annak rendszeres frissítéséről, bővítéséről, karbantartásáról, de ezen túl is mindent megtesz, ami az adott helyzetben elvárható annak érdekében, hogy a kezelt adatokhoz illetéktelenek ne férhessenek hozzá.

  6. AZ ÉRINTETT JOGAI, IGÉNYÉRVÉNYESÍTÉS

  A jelen Adatkezelési Tájékoztató 3. pontjában meghatározott adatok vonatkozásában Érintett kérelmezheti a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, módosítását, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint az érintett adathordozhatósághoz való jogáról az alábbi pontokban foglaltak szerint.

  Az Érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információhoz hozzáférést kapjon.

  6.1 Tájékoztatás kérése

  Az Érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arról, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha igen, hogy hozzáférést kapjon a személyes adatokhoz és a információkhoz.

  Az Adatkezelő a kérelem benyújtásától számított 25 napon belül írásban tájékoztatást ad a Vendég Adatkezelő által
  1. kezelt adatairól;
  2. azok forrásáról;
  3. az adatkezelés céljáról;
  4. jogalapjáról;
  5. időtartamáról, továbbá
  6. az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.

  6.2 Hozzájárulás visszavonása

  Érintett hozzájáruláson alapuló adatkezeléséhez (így pl. hírlevél küldéséhez) megadott hozzájárulását az Adatkezelő székhelyére címzett levélben (2085. Pilisvörösvár, Szent Erzsébet u. 45) vagy elektronikus üzenet útján (Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.) bármikor visszavonhatja.

  6.3 Tiltakozás

  Érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen,
  -ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az Adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén;
  -ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; valamint
  -törvényben meghatározott egyéb ok esetén.

  Adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt haladéktalanul írásban tájékoztatja. Amennyiben Érintett az Adatkezelő kifogás tárgyában hozott döntésével nem ért egyet, illetve ha az Adatkezelő fenti határidőt elmulasztja, az Érintett – a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 25 napon belül – bírósághoz fordulhat.

  6.4 Adathordozhatósághoz való jog
  Az Érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra is, hogy ezen adatokat egy másik adatkezelőnek továbbíthassa.

  6.5 Az adatok helyesbítése és törlése
  Ha a személyes adat a valóságnak nem felel meg, és a megfelelő adat az Adatkezelő rendelkezésére áll, az adatot az Adatkezelő helyesbíti.

  Az adatot indokolatlan késedelem nélkül törölni kell, ha
  - a személyes adatra már nincs szükség abból a célból, amelyből azt gyűjtötték vagy kezelték;
  - Érintett visszavonja a hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
  - Érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;
  - a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
  - a személyes adatokat jogi kötelezettség teljesítése céljából törölni szükséges.

  Nem kell törölni az Érintett személyes adatát, ha az adatkezelés szükséges
  - a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékoztatáshoz való jog gyakorlása céljából;
  - a személyes adatok kezelését előíró, jogszabály által meghatározott kötelezettség teljesítése céljából;
  - jogos igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

  Az Adatkezelő az esetleges helyesbítésről, módosításról vagy törlésről az Érintettet értesíti. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az Érintett jogos érdekét nem sérti.

  Amennyiben a Vendég az Adatkezelő által nyilvántartott regisztrációs adat törlését kéri, vagy valamely a regisztrációhoz kapcsolódó adatkezelési hozzájárulását vonja vissza, az az Érintett regisztrációjának törlésével járhat. Ebben az esetben Vendég a Cyberjump Győr Trambulin park szolgáltatásait csak újabb regisztráció igénylését követően veheti igénybe (az Érintettől a regisztrációs eljárás során személyes adatainak ismételt megadása kérhető).

  6.6 Igényérvényesítés
  A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság előtt (cím: 1125  Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c, a továbbiakban: „Hatóság”) bejelentéssel bárki vizsgálatot kezdeményezhet arra való hivatkozással, hogy az adatok kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll. A Hatóság eljárása ingyenes.

  Az Érintett jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. Azt, hogy az adatkezelés a jogszabályban foglaltaknak megfelel, az Adatkezelő köteles bizonyítani. Az indított eljárás elbírálása törvényszéki hatáskörbe tartozik. Az eljárás – az Érintett választása szerint – saját lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.

  7. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

  Az Adatkezelő oldalain szerepelhet olyan utalás, ugrópont (link) más szolgáltatók által fenntartott oldalakra, ahol az Adatkezelőnek semmilyen befolyása sincs az adatok kezelésével kapcsolatos gyakorlatra. Amennyiben az Érintett ilyen ugrópontokra kattint, azzal más szolgáltató oldalára kerülhet át. Ezen oldalak nem állnak, és nem is állhatnak az Adatkezelő ellenőrzése alatt, ezért ezen oldalak adatközléséért, valamint személyiségi jogokkal kapcsolatos eljárásáért az Adatkezelő nem vállal felelősséget.

  Vendég hozzájárulása önkéntes, és azt megfelelő tájékoztatás birtokában, kifejezett nyilatkozatban adja meg Adatkezelő részére. Vendég hozzájárulása jelen Adatkezelési Tájékoztatóban megadott elérhetőségeken bármikor visszavonható.

  Amennyiben a jelen Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltakkal nem ért egyet, kérjük, adatait ne adja meg az Adatkezelő weboldalán és/vagy a Cyberjump Győr Trambulin park ügyfélszolgálatán. Adatkezelő szolgáltatásait csak az Adatkezelő Általános Szerződési Feltételeiben, valamint a jelen Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltak teljeskörű elfogadása esetén nyújthatja az Érintett részére.

  Hatályos: Győr, 2020. június 3.

  A weboldalon cookie-kat használunk, hogy biztonságos böngészés mellett a legjobb felhasználói élményt nyújthassuk. Részletes leírás
  Elfogadom